kc1
kc2
kc3
kc4
Logo

Logo

Title

Hướng dẫn

1
CÀO THẺ VÀ QUÉT MÃ QR
CÀO THẺ VÀ QUÉT MÃ QR
 Khách hàng cào thẻ để nhận mã QR code, sử dụng điện thoại quét QR code và truy cập website được đề xuất.

Hướng dẫn

2
Cung cấp thông tin
Cung cấp thông tin
 Khách hàng sẽ nhập thông tin bao gồm: “Tên khách hàng”, “Số điện thoại”, “Địa chỉ” (Bắt buộc) 

Hướng dẫn

3
Vòng quay may mắn
Vòng quay may mắn
 Khách hàng bấm “Quay” trên vòng quay để hiện ra nội dung trúng thưởng dạng popup.

Hướng dẫn

4
Thông báo trúng thưởng
Thông báo trúng thưởng
Tư vấn viên sẽ liên hệ xác nhận trúng thưởng và thông báo với khách hàng thời gian trao giải và nhận giải thưởng.